110403 Stupid Line --- เส้นโง่

posted on 04 May 2011 01:57 by ean-nyong
 
   หลังจากเลิกซ้อมในแต่ละวัน พวกเราก็มักจะไปซื้ออาหารมาทานด้วยกัน ทานอาหารไป กัดจิกกันไป... พูดหยอกล้อกัน ซึ่งการกระทำเหล่านี้ต่างหลอหลอมให้พวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สนิทสนมกันเร็วขึ้น หลังจากทานอาหารกันเสร็จแล้ว กิจกรรมฆ่าเวลาเพื่อรอให้อาหารย่อยก็เริ่มขึ้น นั้นคือ... การเล่นเกมฆ่าเวลา
 
   เกมฆ่าเวลาในแต่ละวันก็มักจะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทีละหลายๆ คน และก็เป็นเกมที่หลากหลาย แต่มีเกมนึงที่ทุกคนชอบเล่นกันมากคือ เกมโป้งไอ้หยา!
 
วิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นั่งกันเป็นวงกลม ให้ทุกคนหันหน้าเจอกันทั้งหมด
2. จดจำชื่อเพื่อนภายในวงให้ได้
3. เมื่อเริ่มเล่นเกมจะให้นับ 123... ไปเรื่อยๆ แต่ถ้านับถึงตัวเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว ก็จะให้คนที่จะนับเลขนั้นไปเรียกชื่อใครก็ได้ในวง
4. คนที่นั่งอยู่ข้างคนที่ถูกเรียกชื่อหรือโป้งทั้งสองข้าง ก็จะร้องไอ้หยา! หากร้องไ่ม่ทันก็จะถูกลงโทษ
5. ถ้าคนที่ถูกเรียกชื่อไม่ได้อยู่ข้างเรา แต่เราดันร้องไอ้หยาหรือสะดุ้ง ก็จะถูกลงโทษเช่นกัน
6. คนที่ถูกลงโทษจะเป็นผู้เริ่มเกมในตาต่อไป
 
   ทิป... การนับเลขนั้นเราสามารถหันไปนับทางขวามือหรือซ้ายมือของเราก็ได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องนับซ้ายตลอดหรือขวาตลอด การทำแบบนี้จะเป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้กับการแข่งขันมากขึ้น
 
บทลงโทษสำหรับคนแพ้
   คนที่อยู่ข้างๆ คนแพ้จะใช้ปากกาเมจิกหรือปากกาลูกลื่นขีดบนข้อมือของคนที่แพ้ โดยเส้นที่ขีดนี้เราจะเรียกว่า เส้นโง่ เพื่อแสดงถึงความพ่ายแพ้ของบุคคลนั้นๆ
 
 
 
Wait for English Ver.
.
.
.
.
.
.
.
...
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet